Alacak Hesapları Finansmanı: Küçük İşletmeler İçin Büyümeyi Mümkün Kılar

Dünya genelinde KOBİ’ler artık inovasyonun ön saflarında yer alıyor. Ekonomilerin kilometre taşlarına ulaşmasında kilit bir rol oynuyorlar; bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için geçerli. KOBİ sektörü işletmelerin %90’ını oluşturmakta ve dünya genelinde işgücünün %50’sinden fazlasına istihdam sağlamaktadır. Dünya Bankası’nın yaptığı bir tahmine göre, büyüyen küresel işgücünü istihdam etmek için 2030 yılına kadar 600 milyon işe ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, ekonomilerin çeşitli programlar ve yardımlar yoluyla KOBİ’lerin büyümesini hızlandırması gerekmektedir.

Son derece rekabetçi piyasalar nedeniyle, çeşitli sektörlere ait KOBİ’lerin karşılaştığı temel zorluk, sermaye yetersizliğidir. İşletmelerin erken aşamalarında oldukları göz önüne alındığında, günlük operasyonlarını sürdürmek ve aynı zamanda doğru zamanda doğru büyüme fırsatlarını yakalamak için her zaman kaynakları yoktur. Bu nedenle, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özenle oluşturulmuş mali desteklerden yararlanmak önemli hale gelir.

Alacak finansmanı, günümüzde en çok rağbet gören finansman araçlarından biridir. Bu yazımızda, işletmeler için alacak hesapları finansmanının amacını, sürecin ne olduğunu ve bu desteğin başlıca faydalarını keşfedeceğiz.

İşletmeler İçin Alacak Finansmanı Nedir?

Alacak hesapları finansmanı, bir işletmenin alacak hesaplarını veya ödenmemiş faturalarını devrederek bir üçüncü taraf finans sağlayıcısından sermaye aldığı bir kısa vadeli finansman türüdür. İşletme, müşterilerine mal veya hizmet sunmakta ve yine müşterilerin lehine ödeme koşulları ile faturalar düzenlemektedir. Fatura tahsilatları almak için genellikle 60 veya 90 gün vadeleri beklemek gerekir.

Alacak hesabı finansmanını kullanan işletme, müşterilerden faturaların tahsil edilmesini beklemek zorunda değildir. Bunun yerine, bu faturaları, işletmeye fatura değerinin belirli bir yüzdesini, toplam tutarın yaklaşık %70-90’ını vadeden önce ödeyen bir faktoring şirketine temlik eder. Bu ön ödeme neredeyse anında ödenir.

Alacak hesapları finansmanı ile faktoring şirketi müşterilerden ödemeleri tahsil etmek zorundadır. Faktoring şirketi daha sonra kalan bakiyeyi masraf ve ücretleri düşerek işletmeye öder. Bu masraf ve ücretler, müşterilerin kredi değerliliği ve finanse edilen faturaların hacmi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Alacak hesapları finansmanı, işletmeler için ödenmemiş faturaları anında nakde çevirerek kolaylaştırılmış nakit akışı, firmaların operasyonel maliyetleri karşılamalarını sağlama, büyüme fırsatlarına yatırım yapmalarına yardımcı olma vb. dahil olmak üzere bir dizi önemli fayda sağlar. Ayrıca, işletmeleri faturaların ödenmemesiyle ilgili zorluklardan da kurtarır. Riski faktoring şirketi üstlenir. Alacak hesabı finansmanının işletmeler için başlıca avantajlarını keşfedelim.

Alacak Hesabı Finansmanın Temel Faydaları

  1. Sermayeye Kolay Erişim:

Günümüzde işletmeler, çeşitli finansman seçenekleri arasından seçim yapma özgürlüğüne sahiptir. Banka kredileri gibi geleneksel finansman çözümleri, uzun başvuru süreçleri ve onaylar söz konusu olduğunda daha uzun bekleme süreleri içerir. Genellikle, henüz güçlü bir kredi geçmişi oluşturma şansına sahip olmayan küçük ve büyümekte olan işletmeler için zorluk teşkil edebilecek katı uygunluk kriterleri vardır. Alacak hesapları finansmanı ile işletmeler, işletme sermayesine daha az güçlükle daha hızlı erişim elde eder. Finansman anlaşması imzalandıktan sonra, birkaç gün içinde ödeme alırlar.

  1. İyileştirilmiş Nakit Akışı:

Düzenli bir nakit akışı, her türlü işletmenin merkezinde yer alır ve bu da alacak hesapları finansmanının önemli bir avantajıdır. Şirketler ödenmemiş faturalarını bir faktöre devrederek müşterilerin ödeme yapmasını beklemek yerine anında nakde erişebilirler. Bu fon desteği, işletme giderlerini karşılamak, büyüme fırsatlarına yatırım yapmak, çalışanlara ödeme yapmak veya kısa vadeli mali yükümlülüğü yerine getirmek için kullanılabilir.

  1. Hızlı Büyüme İçin Sermaye:

İster yeni pazarlara açılma, yeni ürünler piyasaya sürme, yeni yetenekleri işe alma veya pazarlama stratejilerine yatırım yapma ile ilgili olsun, her işletmenin belirlenmiş hedefleri vardır. Bu hedeflerin tümü, önemli miktarda sermayenin mevcudiyetini gerektirir. Alacak hesapları finansmanı sayesinde işletmeler, bir yönden ödenmemiş faturalara bağlanacak olan sermayeye hızlı bir şekilde erişebilirler. Bu sermaye ile, müşterilerinin faturaları ödemesini beklemek zorunda kalmadan büyüme stratejilerini yürütmelerine yardımcı olabilir.

  1. Yüksek Esneklik:

Finansman çözümleri söz konusu olduğunda, küçük ve orta ölçekli işletmeler, seçeneklerin çoğundan yararlanmak için teminat olarak sunabilecekleri yüksek değerli varlıklara sahip olmayabilir. Ancak alacak hesabı finansmanı, fatura dışında herhangi bir varlık gerektirmediği için KOBİ’ler için ideal bir finansman seçeneğidir. Ayrıca firmanın satışları ve alacakları zamanla büyüdüğü için faktoring şirketinin işletmelere sağladığı sermaye miktarında da artış olabilir.

  1. Tahsilatlar için Dış Kaynak Kullanımı:

Alacak hesaplarının finansmanı ile, kredi değerlendirme ve müşterilerden faturaları tahsil etme sorumluluğu üçüncü taraf finans sağlayıcıya devredilir. Bu şekilde şirketler, geciken ödemeleri takip etmek veya birden çok müşteri için tahsilatları yönetmek yerine zamanlarını, çabalarını ve kaynaklarını daha operasyonel ve gelir getiren işlere ayırabilir.

  1. Risk Azaltma:

Faktoring şirketi, faturaları temlik almadan önce şirketin müşterileri hakkında kredibilite kontrolü yapmak zorundadır. Bu, kredi itibarı düşük olan müşterilerden gelen finansman faturalarıyla ilgili riskleri ortadan kaldırabilir. Ayrıca faktoring şirketi faturalara ilişkin kredi riskini üstlendiği için ödeme yapılmaması durumunda oluşacak zarara da katlanmak zorundadır.

 

Tradewind faktoring ile Mükemmel İhracat Faktoring Çözümlerine Sahip Olun

 

Tradewind Grubu, 12 ülkede bulunan 20 ofiste çalışan 180’den fazla çalışanı ile önde gelen uluslararası ticaret finansmanı şirketlerinden biridir. Yüksek eğitimli personelimiz birinci sınıf müşteri hizmeti sunar ve küresel ticareti gerçekten anlar. Grubumuz, açık hesaplar, akreditifler ve belgeli tahsilat ödeme koşullarıyla yapılan satışlar için dünya çapında sınır ötesi işlemlerde uzmandır.

 

Çözümlerimiz birden çok para biriminde sunularak döviz bozdurma risklerini ortadan kaldırır. Kısa vadeli nakit akışı sorunlarını, toplam fatura tutarının %90’ına varan ön ödeme karşılığında şirketinizin alacaklarını temlik alarak çözeriz. Ardından, fatura vadesi geldiğinde müşterinizden tam tutarı tahsil ederiz. Faturanın tamamı ödendikten sonra kalan bakiyeyi şirketinize göndeririz. İhracat alacaklarınız için faktoringe ek olarak, tüm tedarik zincirinizi de finanse edebiliriz.

Latest Articles

Here’s what we’ve been up to recently.