COVID-19’un Alıcılara ve Tedarikçilere Öğrettikleri

COVID-19’un başlangıcı birçok işletme sahibini hazırlıksız yakaladı. Hammadde kıtlığı, teslimat zorlukları ve tedarik zincirleri için finansman yaratmak, şirketleri bekleyen zorluklardan bazılarıydı. Nihayetinde, alıcılar ve tedarikçiler bu zorlukların üstesinden gelmek için iş birliği içinde çalışmaları gerektiğini öğrendiler.

1: TEDARİK ZİNCİRİNİZİ TANIYIN

Tedarik zinciri aksaklıkları her ölçekten şirketin başına gelebilirken, en kritik faktör, bir şirketin, işinin boyutu ne olursa olsun, bu koşullarla nasıl başa çıktığıdır. Alıcılar, tedarik zincirindeki zayıflıkları belirleyerek, acil durum planlarını buna göre uyarlayabilir ve potansiyel riskleri izlemek ve azaltmak için yöntemler kullanabilirler. Tedarikçilerin de acil durum planları olmalıdır. Birçok işletme, tedarikçilerin risk profillerini farklılaştırabilecek değişiklikleri izlemek için gerçek zamanlı analizlerden yararlanmaktadır.

Bir şirketin tedarikçileri onun temel varlıklarından biridir ve tedarik zinciri verimliliğine yatırım yapmak o şirketin elde ettiği sonuçları iyileştirebilir. Alıcılar işe, tedarik zincirlerini haritalandırarak ve önemli taşeronları belirleyerek başlayabilir.

Ek olarak, şirketlerin sektörlerinde hangi risk faktörlerinin olduğunu bilmeleri gerekir. Siber tehditler, doğal afetler, depo yangınları, yasal değişiklikler, lojistik kesintiler ve demografik zorlukların bazıları ya da tamamı yaşanabilir. Kesintiler sırasında bir tedarik zincirini esnek tutmak, tedarikçiler arasında uyumlu bir şekilde hazırlık ve en iyi uygulamaların oluşturulmasını gerektirir.

2: TEKNOLOJİYE VE TİCARET FİNANSMANINA SARILIN

Alıcılar ve tedarikçiler, Risk Yönetimi enstrümanlarından ve diğer teknolojilerden de yararlanır. Gerçek zamanlı risk yönetimi platformlarını operasyonel altyapıya entegre ederek, tedarik zinciri ekosistemi daha şeffaf hale gelir ve kriz sırasında daha hızlı ve daha uygun müdahalelere imkân verir. Dokümantasyonu dijitalleştirme, kesintiler sırasında daha sorunsuz ticaret işlemlerini kolaylaştıran başka bir teknolojik gelişmedir.

Buna ek olarak, gayrikabil-i rücu faktoringi olarak adlandırılan ticaret finansmanı hizmetleri, tedarik zincirlerinin ek güvenliğe ihtiyacı olduğunda çok önemli olan alacak garantisi hizmetleri ile riski azaltabilir. Yerel düzenlemelere uyumlu verilen hizmetler sayesinde aynı zamanda operasyon masraflarını azaltabilir ve verimli sınır ötesi sevkiyatlara olanak sağlar.

3: ESNEK BİR YAKLAŞIMINIZ OLSUN

Geleneksel finansman ağları, iş birliğinin ve uzun vadeli alıcı-satıcı ilişkilerini geliştirmenin önemini vurgulamamaktadır. Ticaret finansmanı olanakları hakkında tedarik zinciri üyeleriyle açık bir şekilde iletişim kuran işletmeler, nakit akışını ve operasyonlarını optimize edebilir. Stratejik bir işletme sermayesi tahsisi ise alıcıların ve satıcıların acil durumlara daha esnek yanıt vermesini sağlar.

Günümüzün küresel ticaret pazarı hızla gelişiyor ve koşullar sık ​​sık değişiyor. Esnek ve dijital ticaret çözümlerini benimseme ihtiyacı yıllardır mevcut. Ancak COVID-19, altyapının bir kriz sırasında işleyememesini açığa çıkardığında değişim kaçınılmaz hale geldi. Salgın sonrası bir ekonomide, ticari anlaşmazlıklar, gümrük vergileri, kotalar ve yeni düzenleyici önlemlerin getirilmesi, tedarik zincirlerini sağlam tutmak için aynı düzeyde esneklik gerektirecektir.

4: TEDARİK ZİNCİRİ ŞEFFAFLIĞINIZI ARTIRIN

Tedarik zinciri şeffaflığı, iş esnekliğine ulaşmanın bir diğer önemli bileşenidir ve parçalı tedarikçi sistemlerini tek bir iş birliğine dayalı altyapıda birleştirmeyi içerir. Verileri gerçek zamanlı olarak paylaşma imkânı, tüm tarafları birden fazla iletişim çabası gerektirebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirir ve güncel tutar.

Tedarik zincirinin görünürlüğü, üretim veya dağıtımın hayati unsurlarını etkileme şansı olmadan sorunları tespit ederek üretim gecikmelerini en aza indirebilir. Örneğin, bir kesinti meydana geldiğinde, tedarikçiler, yedek alıcıları devreye sokabilirler.

Tedarik zincirinde artan şeffaflık, alıcıların daha sorumlu kaynak kullanımı kararları alabilmesini sağlar. Bu arada, çok katmanlı tedarik zincirleri, sürdürülebilirlik, iş sürekliliği ve yasal uyumluluk ile ilgili ek endişeleri çözebilir. Tedarik zincirinin yalnızca ilk aşamasını incelemek yerine, firmaların satın alma stratejileri bir bütün olarak tedarikçi ağına odaklanmalıdır.

SON OLARAK

Bağlantıda kalmak, şeffaflık, teknoloji ve esneklik, alıcıları ve tedarikçileri olası sorunların üstesinden gelme ve maliyetli komplikasyonları önleme konusunda güçlendirecektir. Salgından öğrenilen direnç geliştirme teknikleri bize, iş birliğine dayalı çözümler oluşturmanın daha iyi ticaret sonuçları getirebileceğini öğretti. Uluslararası bir ticaret finansmanı şirketi ile çalışan alıcılar ve tedarikçiler, nakit akışı engellerini aşmak için hedeflerini daha iyi belirleyebilirler ve finansmanı güvence altına alabilirler.

Latest Articles

Here’s what we’ve been up to recently.