İhracat Faktoringi ile Nakit Akışınızı Nasıl Düzenlersiniz?

İhracat Faktoringi bir çeşit ihracat finansmanı olup ihracatçının fatura üzerinden ödeyeceği bir bedel karşılığında bu alacaklarını garanti ettirdiği, yine bu alacaklar için finansman kullanabildiği ve tahsilat takibini faktoring şirketi olarak adlandırılan bir finansal aracıya devrettiği yöntemdir. Bu tür bir finansman, birkaç nedenden ötürü geleneksel bir banka kredisinden farklıdır. Birincisi; banka kredilerinin aksine, bir şirketin bilançosunda borç olarak görünmez. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler ihracat finansmanına daha kolay erişebilirler çünkü bu finansal hizmet genellikle teminat gerektirmez. Bununla birlikte; ihracat finansmanından sağlanan fonlama, satıcının kendi finansallarından çok fatura borçlularının kredi itibarına dayanmaktadır.

Alacak bazlı finansmanın benzersiz faydaları vardır. İhracat finansmanından sağlanan fon, aslında bir müşterinizin size borçlu olduğu ödemedir. Günümüz iş dünyasında aylarca müşterinizin size ödeme yapmasını beklemek yerine, bir faktoring şirketi kullanarak nakit akışınızı düzenli hale getirebilirsiniz. Tradewind Faktoring gibi bazı uluslararası ticaret finansmanı şirketleri, fatura ibrazından sonraki 48 saat içinde finansman sağlayabilir. Bir şirketin aldığı nakit, genelde fatura tutarının %90’ına kadardır. Kalan tutar, fatura vadesinin bitiminde borçlu tam tutarı ödendikten sonra faktoring ücret ve masrafları düşülerek satıcıya gönderilir.

Bu bağlamda, bir işletmenin kendisine borç veren faktore “geri ödeyeceği” konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Alacakların faktoring şirketine devri ile birlikte faktor bu alacakları garanti altına alır. Borçlu faturayı son ödeme tarihinde faktore ödemekle yükümlüdür. Faktor, satıcının bir departmanı gibi hareket eder ve tahsilat süreci ve defter tutma ile ilgilenir.

İhracat finansmanını kullanarak, bir şirket müşterilerine daha uzun ödeme koşulları sunabilir. Bu tür finansmandan gelen ilave nakit akışı ile bir şirket, işini yürütmek için ihtiyaç duyduğu sermayeye erişebilir. Bir şirket satışlarını güvence altına almak ve genişletmek istediğinde, alıcılara uzatılmış ödeme koşulları sunmak çok önemlidir. Uluslararası ticaretin çoğu, açık hesap ödeme koşullarında yürütülür ve ihracat finansmanı, gecikmeli ödemenin yeni norm olduğu bir ticaret ortamında şirketlerin başarılı olmasının yolunu açar.

Sadece finansman anı değil, bu sürece gelene kadar geçen limit tahsisi ve hesap açılış aşamalarında izlenen süreç hızlıdır, banka kredisi ararken karşılaşılan katı gereksinimleri ortadan kaldırır. Hızlı ve etkin iş süreçleri ile şirketler, temel işlerine ve büyüme hedeflerine odaklanmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi elde edebilirler.

Daha hızlı ödeme ve alacak garantisi; bir şirketin ticarete daha güvenli bir şekilde girmesine yardımcı olsa da, sınır ötesi işler, yeni kurallar ve takip edilmesi gereken yeni para birimleri ve düzenlemeleri beraberinde getirir. Uluslararası finansman sağlayan şirketler; ihracatçılara yerel gereklilikler konusunda rehberlik edebilmeli, dünya çapında farklı noktalarda bulunan alıcılarla sorunsuz bir şekilde iş yapabilmelerini sağlayabilmek için donanımlı olmalıdır. Tradewind Faktoring; 4 kıtada, 14 farklı ülkede yerel uzmanlarca verdiği hizmet ile rakiplerinin önündedir.

Son olarak; geleneksel finansman yöntemleri ile belli limitler içinde yapılan ihracat finasmanı siparişler arttıkça satıcı firmaların çalışma alanlarını zorlaştırmaktadır. Halbuki Tradewind Faktoring ile sağlanan fon kaynağı, bir şirketin siparişleri ve faturaları arttıkça büyüyebilir. Bu tür ölçeklenebilir finansman, şirketlerin, bir işi yürütmekle ilgili diğer masrafları öderken, bunları karşılamaya yetecek kadar paraya sahip olacaklarını bilerek daha yüksek hacimli siparişleri taahhüt etmelerini sağlar.

İhracat faktoringi; ön ödeme, alacak garantisi ve tahsilat hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz bir ticaret finansmanı avantajı sağlar. Tradewind Faktoring gibi önde gelen bir uluslararası ticaret finansmanı şirketi , işletmenizin büyümesine ve bunu yaparken ticaret riskinin en aza indirilmesine yardımcı olabilecek ihracat finansmanı paketleri sunar.

Latest Articles

Here’s what we’ve been up to recently.