Tedarik Zinciri Finansmanı Tedarikçilerin İhtiyaç Duydukları Mali Desteği Nasıl Sağlayabilir?

 

Tedarik zinciri finansmanı, tedarikçiler için tahsilat sürecini hızlandıran ve satıcı tarafından onaylanan faturalar kapsamında fonlamanın yapıldığı bir finansman yöntemidir. Bir tedarik zincirinin halkalarında gecikmeler olduğu takdirde bu durum nakit akışını önemli ölçüde etkileyebilir, operasyonları kesintiye uğratabilir ve işletmenin büyümesinin önünde bir engel oluşturabilir. Bu durumların önüne geçmek için tedarikçiler finans şirketleri ile çalışarak sürdürülebilir finansman kaynakları yaratabilir ve finansman dışındaki faaliyetlerine odaklanabilirler.

TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI NEDİR?

Tedarik zinciri finansmanı veya tedarikçi finansmanı olarak da bilinen bu model; genellikle alıcılar tarafından başlatılan, tedarikçiler için daha hızlı finansman yaratan ve daha uzun ödeme sürelerinin olumsuz etkilerini azaltan bir finansal çözümdür. Şirketler, bir finans kurumu ile çalışarak ve çoğunlukla teknolojinin sunduğu dijital platform imkanlarını da kullanarak, onaylanmış faturalar kapsamında tedarikçilere erken ödeme avantajı sunabilir.

Geleneksel Faktoring uygulamaları, bir işletmenin alacaklarını üçüncü bir tarafa temlik etme esasına dayalı bir tür finansmandır. Geleneksel finansman yöntemlerinden farklı olarak, şirketler, tedarikçileri için tedarik zinciri finansmanı programları uygulayabilirler. Hem alıcılar hem de tedarikçiler, alacak hesapları için pratik ve geleneksel kredilere kıyasla daha esnek bir finansman avantajı elde eder. Nakit akışı düzene giren tedarikçiler zamanlarını üretim planlaması için kullanabilir.

TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI SÜRECİ NASIL İŞLER?

Bu finansman modelinin altı aşamalı sürecini birlikte gözden geçirelim.

1. Alıcının Finansal Kurum ile Anlaşması

Alıcı, kendisine mal tedarik eden tedarik zincirinin finansmanı için öncelikle bir finans kurumu ile çalışmaya başlar. Faktoring şirketleri, esnek ve hızlı çözümleri sayesinde tedarik zinciri finansmanının baş oyuncuları arasındadır. Alıcının kredibilitesine göre satıcılara tahsis edilmiş limitler çerçevesinde işlemler yapılır.

2. Tedarikçilerin Alıcıdan olan alacağını ibraz etmesi

Ürün sevkiyatıyla birlikte tedarikçi mal/hizmetin faturasını alıcıya keser ve erken ödeme sisteminde mal bedelinin ön ödemesini temin etmek üzere bu faturayı finansal kuruma ibraz eder. Faktoring şirketlerinde bu işlem satıcının alacaklarını faktoring şirketine temlik etmesidir.

3. Alıcı Faturaları Onaylar

Genellikle dijital bir platform üzerinden veya yazılı olarak alıcı, kendisine ulaşan faturayı teyit eder.

4. Tedarikçi Erken Ödemeyi Alır

Onay verildikten sonra finans kuruluşu, fatura bedelinin belli bir yüzdesini ön ödeme olarak tedarikçiye öder. Böylelikle tedarikçi bir sonraki siparişi hazırlamak için gerekli işletme sermayesine kavuşur. Tedarikçiler, bu ön ödemeleri geleneksel bankacılık yöntemlerindeki ortalama bekleme sürelerinden daha kısa sürede alabilirler.

5. Alıcı, Fatura Vadesinde Ödemeyi Yapar

Alıcı, fatura vadeleri geldikçe, onaylamış olduğu fatura ödemelerini finansman şirketine yapar.

TEDARİKÇİ İÇİN AVANTAJLARI

Geleneksel finansman seçeneklerinden daha hızlı ve esnek bir finansman modelidir.

Tedarikçi, fatura ödemelerini daha hızlı alır.

Tedarik zinciri finansmanındaki kesintileri ortadan kaldırır.

Alıcılar ile daha uygun ödeme koşulları sağlamak için pazarlık yapabilir.

İşletme sermayesini güçlendirir.

Tahsilat riskini en aza indirir.

Faturalar üzerindeki ticari anlaşmazlıkları en aza indirir.

Özetle Tedarik Zinciri Finansmanı

Konusunda uzmanlaşmış bir ticaret finansmanı şirketi ile tüm tedarik zinciri finansmanı kesintisiz ve sorunsuz çalışır. Tedarikçiler için güçlü bir işletme sermayesi alıcılar için ise ödeme operasyonlarının sadeleştirildiği, tek elden ödeme hizmeti verilen bir yöntemdir.

Latest Articles

Here’s what we’ve been up to recently.